Důležitá upozornění

Úřední hodiny kanceláří školy

Do 20.8. po telefonické domluvě.

Od 21.8. - 1.9.: 8:00 - 14:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová – tel. 577 112 362, miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

kancelář – p. Borusíková – tel. 577 112 361, borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

 

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

 


Školník - 739 563 391

Vážení rodiče,

pro některé z Vás může být nabídka školního psychologa velkou neznámou, dovolte mi ji tedy, v krátkosti, představit.

Cíl mého působení na škole je vytvořit dětem komplexní bezpečné a přátelské prostředí, rodičům pak poskytnout svižné termíny poradenských i terapeutických služeb, jež mají běžně dlouhé čekací doby. Spolu s učiteli jsme tým, do kterého Vás s otevřenou náručí vítám. Podporuji aktivní spolupráci, komunikaci v hledání cest v obtížných situacích, které se mohou objevit zcela nečekaně nebo mít i déletrvající ráz.

Často se setkávám s otázkou, kdy a s čím je dobré obrátit se na školního psychologa? Moje odpověď zní: neváhejte mě oslovit tehdy, kdy vám jakékoli trápení začíná přerůstat přes hlavu, cítíte se jím zahlceni a myšlenky na něj vám narušují běžné fungování. Mezi nejčastější obtíže, které s rodiči i dětmi (učiteli) řeším, například patří:

-        úzkosti a strachy (z nového, náročného, neúspěchu, známek, mluvení před třídou, vyčlenění z kolektivu, pocity osamělosti, ubližování od druhého atp.)

-        změny v chování dítěte – častější plačtivost, negativismus, výbuchy vzteku, málomluvnost, somatické obtíže (opakované bolesti hlavy, břicha, noční děsy, ranní nevolnosti), nezájem o školní práci

-        zhoršování prospěchu, výukové selhávání

-        odkládání povinností, slabá motivace k učení

-        stupňující se nepozornost dítěte (v hodinách či při domácí přípravě)

-        závislosti dítěte na elektronice, odsouvání jiných aktivit

-        váhání nad odkladem povinné školní docházky u rodičů prvňáčků a nejistota ve volbě střední školy u rodičů deváťáků

 

Mimo výše zmíněné, připravuji pro třídy také různé preventivní programy (jak řešit konflikty, jak se doma učit, jak mít více kamarádů, jak na nástrahy internetu atp.). Pro nově vzniklé kolektivy šesťáků organizuji adaptační pobyty, pro předškoláčky chystám předškolní kurzy. Deváťákům pomáhám s výběrem vhodné střední školy na základě profesní diagnostiky.

Neváhejte se na mě ale obrátit s jakoukoli těžkostí, pokud bude přesahovat rámec mých kompetencí, pomůžu Vám alespoň s nalezením vhodného kontaktu.

Pracovnu mám přímo ve škole (vedle šaten 2.stupně, naproti relaxační místnosti) a jde o velkou výhodu. Schůzky s Vámi a dítětem lze totiž sladit se školním rozvrhem tak, aby dítě příliš nezameškalo, a neztrácí také čas cestováním. Termíny konzultací nabízím našim rodičům téměř „ze dne na den“. Závěry ze setkání, nápady a doporučení se pak také můžou rovnou sdílet i s učitelem. Taková spolupráce bývá mimořádně pružná. Dá se operativně, po pár dnech po schůzce, reagovat, co funguje více a co méně. Dají se komunikovat změny, zahrnout další nápady, poupravit dosud nastavené.  

Děti se Vás možná budou ptát, jak to u takového psychologa vypadá a co se u něj bude dělat. U mě v pracovně si většinou povídáme. Rozhovor je veden nejčastěji poradensky, ale nabízím taktéž možnost terapeutických sezení.  Ta jdou do větší hloubky, kdy člověk nalézá své osobní zdroje i překážky, tzv. objevuje sám sebe. K práci občas využívám herní pískoviště, možnost zhmotnění vnitřního světa dětí i dospělých do prostoru malého pískoviště s využitím nejrůznějších figurek, k dispozici mám taktéž moderně vybavenou relaxační místnost přímo naproti své pracovny.

Konzultace jsou se mnou možné každý pracovní den a služba je pro Vás zcela zdarma.

Konzultační hodiny 

Pondělí                7.30 - 17.00 

Úterý                   7.30 - 15.00 

Středa                 7.30 - 15.00 

Čtvrtek                7.30 - 15.00 

Pátek                   8.30 - 14.30 

Můžete si vybrat, zda preferujete setkání osobní či on-line, ráno, dopoledne i odpoledne. Předem mě však prosím kontaktujte, ať své diáře sladíme k oboustranné spokojenosti.

Objednat se ke mně můžete buď telefonicky: 577 112 380, nebo e.mailem: vecerova.radana@zsokruzni.zlinedu.cz

Těším se na případnou spolupráci,

Mgr. Radana Večeřová 

Školní psycholožka