Důležitá upozornění

Úřední hodiny kanceláří školy

Do 20.8. po telefonické domluvě.

Od 21.8. - 1.9.: 8:00 - 14:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová – tel. 577 112 362, miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

kancelář – p. Borusíková – tel. 577 112 361, borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

 

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

 


Školník - 739 563 391

Od 1. 11. 2013 spolupracujeme při sběru papíru s firmou SUEZ CZ, www.suez.cz (SUEZ CZ - provoz Otrokovice Napajedelská 1552 765 02 Otrokovice). Větší množství sběru je možné dovézt přímo do Otrokovic, a to v době od 6.00 do 14.30, nejlépe po telefonické domluvě (tel.  724 928 146).

  

Děkuji všem žákům a jejich rodičům, kteří se aktivně do sběru zapojují. Doufám, že v novém školním roce 2022-2023 bude naše spolupráce pokračovat. 
Finanční prostředky, které získáváme sběrem starého papíru, jsou použity na nákup učebních pomůcek, odměny do soutěží pořádaných školou či pro akce školního parlamentu.

Mgr. Ivana Rejzková, ředitelka školy

Pokud odevzdáváte použitý olej, nemusíte jej nosit do školy, ale dát do sběrné nádoby (plastová černá popelnice), která je umístěna u garáží (je to tam, kde zapisuje sběr).