Důležitá upozornění

Úřední hodiny kanceláří školy

Do 20.8. po telefonické domluvě.

Od 21.8. - 1.9.: 8:00 - 14:00

zsokruzni@zlinedu.cz

pokladna – p. Miklová – tel. 577 112 362, miklova.jarmila@zsokruzni.zlinedu.cz

kancelář – p. Borusíková – tel. 577 112 361, borusikova.alena@zsokruzni.zlinedu.cz

 

Rezervace kurtů a fotbalového hřiště na tel. čísle: 703 146 374 (správce sportovního areálu)

 


Školník - 739 563 391

„Nemám žádné kamarády“ aneb Když je dítě outsider.

Vážení rodiče,

přicházím za Vámi na prahu školního roku s první vlaštovkou týkající se primární prevence v oblasti navazování sociálních kontaktů Vašich dětí s ostatními spolužáky.

Připravili jsme pro žáky 6. ročníků a některé další ročníky druhého stupně program pořádaný KPPP Zlín „Naše třída, aneb jak navázat dobré vztahy se spolužáky“. Tento program proběhne v týdnu od 17. do 21. října 2022.

K tomu, aby se mohlo Vaše dítě programu zúčastnit, je potřeba Váš informovaný souhlas. Formulář informovaného souhlasu rozdávali třídní učitelé 5. 9. 2022 na třídních schůzkách. Pokud jste se schůzek nezúčastnili, vyžádejte si informovaný souhlas  co nejdříve u TU.

 

A pokud budete mít, vážení rodiče, chuť a čas, přečtěte si k tomuto tématu zajímavý text, který najdete na níže uloženém odkazu.

Jak dojde k tomu, že ve škole nemají děti kamarády?

Velmi často se něčím odlišují od ostatních. Vzhledem, prospěchem, (a to třeba i tím vynikajícím) nebo sociálním prostředím, ze kterého pocházejí. 

https://blog.linkabezpeci.cz/nemam-zadne-kamarady-aneb-kdyz-je-dite-outsider/

Vážení rodiče, prosím, najděte si chvilku času a přečtěte si odkaz, který Vám nabízím k zamyšlení. Skutečně opravdu stojí za to si ho přečíst.

                                                                        

Mgr. Ludmila Turčinková

tel.: 577 112 384

e-mail: turcinkova.ludmila@zsokruzni.zlinedu.cz